Macedonian  Albanian              Instagram  Facebook  Directions

Хорти Експерт МК

Што можеме да направиме за Вас?

Проектирање и изведба на дворови,

Проектирање и изведба на кровни градини и зелени ѕидови,

Проектирање и изведба на системи за наводнување.

Можеме да го трансформираме вашиот отворен простор, без разлика дали е голем или мал.