Macedonian  Albanian              Instagram  Facebook  Directions

Казина

  • „Фламинго“ Казино – Гевгелија

проектирање на хортикултурно уредување, изведба, надзор и инсталирање на системи за наводнување

  • Казино „H.I.T International“ – Дојран

проектирање на хортикултурно уредување, изведба, надзор и инсталирање на системи за наводнување

  • Казино „Епинал“ – Битола

проектирање на хортикултурно уредување, изведба, надзор и инсталирање на системи за наводнување