Macedonian  Albanian              Instagram  Facebook  Directions

Хотели, ресторани и продавници

  • Хотел „Бистра“ – Маврово

проектирање на хортикултурно уредување, изведба и надзор

  • Ресторан „Мулино“ – Скопје

проектирање на хортикултурно уредување, изведба и надзор

  • Пеком – Пехчево

проектирање на хортикултурно уредување, изведба и надзор

  • Мегастор „Супер Тинекс“

проектирање на хортикултурно уредување, изведба, надзор и инсталирање на системи за наводнување

  • Продавница за мебел „Ле Гранд Мејсон“

проектирање на хортикултурно надворешно и внатрешно и изведба

  • Тинекс Мегастор „Зебра“

проектирање на хортикултурно уредување, изведба и надзор

  • Винарија „СТОБИ“

проектирање на хортикултурно уредување, изведба, надзор и инсталирање на системи за наводнување