Macedonian  Albanian              Instagram  Facebook  Directions

Верски објекти - Цркви и Џамии

  • „Светиот синод“

проектирање на хортикултурно уредување, изведба и надзор

  • „Црква Свети Климент Охридски“ – Скопје

проектирање на хортикултурно уредување, изведба и надзор

  • „Св. Црква Тројца “- Радовиш

проектирање на хортикултурно уредување и надзор

  • „Арабати Баба Теке“

проектирање на хортикултурно уредување за реконструкција