Macedonian  Albanian              Instagram  Facebook  Directions

Банки и осигурителни компании

  • Охридска банка – Централа Скопје

проектирање на хортикултурно уредување, изведба, надзор и инсталирање на системи за наводнување

  • Охридска банка – деловна зграда Охрид

проектирање на хортикултурно уредување и надзор

  • Q.B.E – Македонија

проектирање на хортикултурно уредување и надзор

  • ИК Банка – Централа Скопје

проектирање на хортикултурно уредување изведба и надзор