Macedonian  Albanian              Instagram  Facebook  Directions

Работни активности на јавни површини

  • Автопат за граница на Смоквица до Грција

проектирање на хортикултурно уредување, изведба, надзор и инсталирање на системи за наводнување

  • Штип до автопат Миладиновци

проектирање на хортикултурно уредување