Macedonian  Albanian              Instagram  Facebook  Directions

Амбасади

  • Новата амбасада на САД во Скопје

надзор на хортикултурно уредување и инсталирање на системи за наводнување 2008-2009 година

  • Новата амбасада на САД во Белград, Србија

проект за системи за наводнување и надзор на хортикултурно уредување 2012-2013 година

  • Новата амбасада на САД во Приштина, Косово

надзор на систем за наводнување и подигнување на тревник 2013 година

  • Новата американска амбасада во Коломбо, Шри Ланка

проектирање на хортикултурно уредување и инсталирање на системи за наводнување 2015 година

  • Новата американска амбасада во Приштина, Косово

надзор на на хортикултурно уредување и инсталирање на системи за наводнување 2016 година

  • Новата американска амбасада во Коломбо, Шри Ланка

проектирање на хортикултурно уредување и инсталирање на системи за наводнување 2015 година

  • Новата американска амбасада во Приштина, Косово

надзор на хортикултурно уредување и инсталирање на системи за наводнување 2016 година