Macedonian  Albanian              Instagram  Facebook  Directions

Косово

  • Приштина Мол - Косово

Хортикултурно проектирање и уредување

  • Воен камп “Bond steel“ – Косово

проектирање на хортикултурно уредување и надзор

  • Судот во Приштина

проектирање на хортикултурно уредување за кровна градина и проектирање на хортикултурно уредување

  • Albi Commerce, Humolli Houses – Косово

проектирање на хортикултурно уредување, градежни активности и надзор

  • Балкан Петрол – Косово

проектирање на хортикултурно уредување и надзор