Macedonian  Albanian              Instagram  Facebook  Directions

Трговски центри во Грција

  • Apollonia Centre – Солун

проектирање на хортикултурно уредување, проектиран за Florex, Грција 

  • Porto Centre – Солун

проектирање на хортикултурно уредување, проектиран за Florex и надзор