Macedonian  Albanian              Instagram  Facebook  Directions

Тематски паркови во Грција

  • Water land Water Park – Солун

проектирање на хортикултурно уредување, проектиран за Florex, Грција

  • Гарден центар “Florex“ – Солун

проектирање на хортикултурно уредување на Гарден центарот и надзор