Macedonian  Albanian              Instagram  Facebook  Directions

Јавни простори во Грција

  • Атинска концертна сала

проектирање на хортикултурно уредување, проектиран за Florex, Грција.

  • Здравствен дом – Kalyvia, Атики

проектирање на хортикултурно уредување, проектиран за Florex, Грција.

  • Cosmopolis Centre – Маруси, Атина

проектирање на хортикултурно уредување, проектиран за Florex, Грција.