Macedonian  Albanian              Instagram  Facebook  Directions

Јавни работни активности во Грција

  • Национален автопат Атина – Солун и Атики Одос

проектирање на хортикултурно уредување, проектиран за Florex, Грција.

  • Меѓународниот аеродром во Атина “E. Venizelos”

систем за наводнување проектиран за Florex, Грција.

  • New Apollonian Spring Baths

проектирање на хортикултурно уредување, проектиран за Florex, Грција.

  • Фабрика за делови за наводнување “PALAPLAST” – Синдос, Солун

проектирање на хортикултурно уредување.