Macedonian  Albanian              Instagram  Facebook  Directions

Резиденции

  • Резиденцијата на амбасадорот на САД во Македонија

проектирање на хортикултурно уредување, изведба и надзор.

  • Резиденцијата на британскиот амбасадор во Македонија

проектирање на хортикултурно уредување, изведба и надзор.

  • Резиденцијата на холандскиот амбасадор во Македонија

проектирање на хортикултурно уредување, изведба и надзор.

  • Резиденцијата на Неговото Блаженство Архиепископот Стефан Охрид и Македонија во Скопје

проектирање на хортикултурно уредување, изведба и надзор.

  • Резиденцијата на Претседателот на Република Северна Македонија

проектирање на хортикултурно уредување, изведба и надзор.

  • Резиденцијата на бугарскиот амбасадор во Македонија

проектирање на хортикултурно уредување, изведба, надзор и инсталирање на системи за наводнување.

  • Резиденцијата на швајцарскиот амбасадор во Македонија

проектирање на хортикултурно уредување, изведба и надзор.