Macedonian  Albanian              Instagram  Facebook  Directions

Станбени комплекси

  • Станбен комплекс „Св. Јован“ - Злокуќани 

проектирање на хортикултурно уредување, изведба и надзор.

  • Панорама Резиденс - Скопје, Македонија

проектирање на хортикултурно уредување, изведба, надзор и инсталирање на системи за наводнување.