Што можеме да направиме за Вас?

93010061_214615736632837_3760774184439906304_n-310x240

Проектирање и изведба на дворови

93390580_233396607862319_5887242776503910400_n-310x240

Проектирање и изведба на кровни градини и зелени ѕидови

92751462_511980342828272_7011834152840331264_n-310x240

Проектирање и изведба на системи за наводнување

Kвалификувани техничари

Задоволни
клиенти

Години
искуство

Завршени
проекти

Можеме да го трансформираме вашиот отворен простор, без разлика дали е голем или мал.

Последни проекти